REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

Meno a priezvisko:

Názov spoločnosti (v prípade SZČO alebo právnickej osoby):

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Váš e-mail alebo telefonický kontakt:

Číslo dokladu z pokladne, faktúry:

Dátum:

Popis vady a dôvod reklamácie: