Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci
Názov spoločnosti: FERA FEMA, s.r.o.
sídlo: Trieda SNP 51, 040 11 Košice
IČO: 43 908 161
DIČ: 2022519521
IČ DPH: SK2022519521

Kupujúci
Meno a priezvisko: ………………………………………………………
Adresa kupujúceho: ………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………
mobil: ………………………………………………………
IBAN: ………………………………………………………

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na nižšie uvedený tovar (poprosíme o špecifikáciu tovaru):

Názov tovaru

Počet v ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

Podpis kupujúceho: